Bonusdiilit - Bonusdiilien Uutiset - uhkapeliriippuvuus

Uhkapeliriippuvuus

uhkapeliriippuvuus

Suomalaiset ovat yksi eniten pelaavista kansoista. Pelit ovat helposti saatavilla, minkä vuoksi myös harmillinen uhkapeliriippuvuus on lisääntynyt. Suomessa rahapelit ovat todella näkyvästi esillä – lähes jokaisen kioskin tai kaupan kulmasta löytyy rahapelikone, ja lehdissä hehkutetaan Eurojackpotin ja Loton voittajia.

Maassamme on arviolta noin reilut satatuhatta ihmistä, jotka kärsivät jonkinasteisesta uhkapeliriippuvuudesta. Kyseinen riippuvuus on yksi haastavimmista riippuvuuksista, sillä se onnistutaan usein pitämään erittäin hyvin salassa muilta. Nettipelaamisen yleistyttyä on uhkapeliriippuvaisella yhä enemmän haasteita. Sivustoja on monia, ja pelata pystyy suoraan omalta kotisohvalta ilman kenenkään tuomitsevaa katsetta. On hyvä kuitenkin muistaa, että peliongelmaan on aina saatavilla apua.

Näin uhkapeliriippuvuus määritellään

Uhkapeliriippuvuus on sairaus siinä missä alkoholismi, huumeriippuvuus tai moni muu addiktio. Muut edellä mainitut ovat vahvasti fyysisiä addiktioita, kun taas peliriippuvuus on toiminnallinen riippuvuus. Siinä ihminen on vakavasti riippuvainen uhkapelien pelaamiseen. Uhkapeleiksi lasketaan sekä netissä että livenä pelattavat rahapelit, kuten pelikoneet, vedonlyönti, pöytäpelit (esim. ruletti tai blackjack), arvat, pokeri ja bingo.

Peliriippuvaisella on pakottava tarve pelata rahapelejä, eikä hän kykene kontrolloimaan tai lopettamaan pelaamista, vaikka itse haluaisi. Henkilö pelaa usein esimerkiksi paetakseen arkipäivän ongelmia tai lievittääkseen masentuneisuutta. Vahva peliriippuvuus johtaa siihen, että palataan aina uudelleen pelaamaan uhkapelejä ja jahdataan takaisin aiemmin hävittyjä rahojaan. Jos hän ei pääse pelaamaan, uhkapelaaja kokee usein vieroitusoireita, kuten ärtyneisyyttä tai levottomuutta.

Peliriippuvainen käyttää jatkuvalla aikavälillä omia (tai pahimmassa tapauksessa lainattuja) rahojaan pelaamiseen. Häviämien summien suuruudesta tai koko pelaamisesta valehdellaan usein lähipiirille. Henkilö voi myös syyllistyä rikoksiin rahoittaessaan pelaamistaan. Uhkapeliriippuvuus aiheuttaa usein sekä taloudellisia että psyykkisiä ongelmia – niin itse pelaajalle kuin hänen lähipiirillensä.

uhkapeliriippuvainen ottaa yhteyttä puhelimella

Miltä näyttää uhkapelaaja tilastojen valossa?

Suomalaisista reilut 90 % on pelannut rahapelejä ainakin kerran elämänsä aikana. Valtaosalle ihmisistä rahapelit ovat hauskaa viihdettä. Sen avulla voidaan kuitenkin myös yrittää paeta arjen huolia, minkä vuoksi riski riippuvuudelle on suuri.

Uhkapeliriippuvuus on hyvin yleinen ongelma Suomessa. THL:n vuonna 2019 tehdyn väestökyselyn mukaan noin 3 %:lla (112 000 henkilöllä) oli rahapeliongelma. Suurin piirtein kolmasosa tästä määrästä on naispuolisia henkilöitä. Kolmen prosentin luku on huolestuttava määrä, sillä Pohjoismaissa luku jää yleensä alle kahden prosentin.
Rahapelien tuotosta noin puolet syntyy eniten pelaavien, eli viiden prosentin joukosta. Varsinainen uhkapeliriippuvuus synnyttää noin 23 % koko alan tuotosta.

Peliriippuvaisia on reilut satatuhatta, mutta muita ihmisiä, joita asia koskee, on huomattavasti enemmän – noin 800 000. Tähän kuuluvat muun muassa peliriippuvaisen perhe ja ystävät. Yhteensä siis yli 900 000 suomalaista kärsii pelaamisesta jollain tapaa.

Rahapelejä pelaavat kaiken ikäiset, mutta yleisintä pelaaminen on 25-49 vuotiaiden keskuudessa. Vaikka Suomessa rahapelien ikäraja onkin 18 vuotta, on 15-17 vuotiaista noin puolet pelannut rahapelejä.

Näistä merkeistä voit tunnistaa rahapeliriippuvuuden

Peliongelma ei aina välttämättä näy ulospäin, jonka vuoksi se voi olla hyvin hankala tunnistaa. Peliriippuvainen pyrkii lähes aina salaamaan pelaamisensa ja kieltämään ongelman, mikä tekee sen tunnistamisesta entistä vaikeampaa. On olemassa kuitenkin joitain riskitekijöitä ja varoitusmerkkejä, joista peliriippuvuus on helppo tunnistaa.

Jos useampi alla olevista kohdista täyttyy, on hyvin mahdollista, että henkilöllä on uhkapeliriippuvuus:

 • Pelaa päivittäin – pelaaminen vie aikaa työltä ja perheeltä/läheisiltä.
 • Pelaamista harrastetaan salaa.
 • Ajattelee ja puhuu jatkuvasti pelaamisesta.
 • Pelaamista jatketaan viimeiseen euroon saakka. Voiton tullessa haetaan lisää voittoja ja tappion tullessa jahdataan hävittyjä euroja takaisin.
 • Kokee levottomuutta, jos ei pääse pelaamaan.
 • Epäonnistuneita yrityksiä lopettaa pelaaminen.
 • Pelaamiseen käytetään rahaa, joka on tarkoitettu laskujen maksamiseen.
 • Lainaa rahaa tai syyllistyy rikollisuuteen rahoittaakseen pelaamisen.
 • Puolustautuu tai suuttuu, kun joku ottaa puheeksi pelaamisen.
 • Syyttää muita häviöistä.
 • Pelaaminen aiheuttaa katumista.

Kelle riippuvuus on riski?

Suurimmalle osalle pelaajista pelaaminen on hauskaa ajanvietettä, mutta riski peliriippuvuudelle on aina läsnä. Rahapeliriippuvuus voi syntyä kenelle tahansa. Sen kehittyminen on erittäin helppoa, sillä voiton osuessa kohdalle, tapahtuu aivoissa todellinen dopamiiniryöppy.

Uhkapeliriippuvuus on monien tekijöiden summa – kuten pelaamiseen liittyvät rakenteelliset- ja tilannetekijät, ympäröivät olosuhteet sekä pelaajaan liittyvät yksilölliset tekijät. Näitä voivat olla muun muassa geneettiset tekijät, ikä, sukupuoli, mielenterveysongelmat, persoonallisuus ja perhehistoria.

Geneettiset tekijät

Geneettisillä tekijöillä voi olla vaikutusta peliriippuvuuden kehittymiseen. Vanhempien ollessa peliriippuvaisia, on lapsilla suurempi todennäköisyys samanlaisten ongelmien kehittymiseen.

Yksi syntyyn vaikuttava tekijä voi olla esimerkiksi aivojen välittäjäaineiden epätasapaino. Välittäjäaineita ovat muun muassa serotoniini, dopamiini ja noradrenaliini. Serotoniini on tärkeä toiminnan ja mielialan säätelylle, dopamiini aivojen palkkiojärjestelmälle ja noradrenaliini sen sijaan liittyy riskikäyttäytymiseen ja riskinottoon.

Näiden kaltaiset aivojen välittäjäaineiden tasapainoon liittyvät muutokset voivat vaikuttaa samalla tavalla myös muihin addiktioihin, kuten alkoholismiin ja huumeriippuvuuteen.

Ikä

Nuoremmilla ihmisillä on suurempi herkkyys peliriippuvuuteen. Nuoret ongelmapelaajat aloittavat todella aikaisin, jopa kymmenvuotiaina. Nuorten on todistetusti hankalampi hahmottaa, kuinka suuri todennäköisyys rahapeleissä voittamiseen oikeasti on. He myös etsivät uusia tunteita ja toimivat yleisesti ottaen impulsiivisemmin kuin vanhemmat. Nuorten on helppo addiktoitua rahapeleihin myös sen vuoksi, että fyysisten peliautomaattien ikärajavalvonta on hyvin heikkoa. Mitä nuorempana pelaamisen aloittaa, sitä suurempi todennäköisyys peliriippuvuuden kehittymiselle on.

Erilaiset elämän siirtymäkaudet, kuten murrosikä, voivat vaikuttaa peliongelman kehittymiseen. Tällöin nuori voi kokea esimerkiksi yksinäisyyttä ja sosiaalisten kontaktien puutetta, jota osa saattaa kompensoida pelaamisella. Jotkin pelipaikat, sekä verkossa että fyysisesti paikan päällä, voivat olla osalle ainut sosiaalinen kanssakäyminen, jolloin pelaamista on entistä haasteellisempaa lopettaa ja uhkapeliriippuvuus valitettava tosiasia.

Tämän artikkelin kirjoitushetkellä Veikkaus on juuri tehnyt fyysisten pelikoneiden pelaamiseen ikärajavalvontaa koskevan muutoksen. Tästä lähtien koneet vaativat tunnistautumisen kaikilta pelikoneiden pelaajilta. Tämä karsii varmasti alaikäisten pelaamista huomattavasti.

Sukupuoli

Rahapeliongelma on yhä yleisempi miehillä kuin naisilla, mutta naisten rahapeliriippuvuus, riskipelaaminen ja peliongelmat ovat lisääntyneet huomattavasti viime vuosien aikana. Miehet hakevat usein pelaamisesta jännitystä ja suuria voittoja, kun taas naiset pelaavat enemmän paetakseen esimerkiksi yksinäisyyttä tai masentuneisuutta.

Miehillä pelihimo alkaa tutkimusten mukaan varhaisessa aikuisiässä, ja suurin pelaajien ryhmä onkin 20–30 vuotiaat miehet. Poikien riskiryhmään kuuluvat etenkin he, joilla on entuudestaan jo jotain riskikäyttäytymistä, kuten poissaoloja koulusta, näpistelyä, tupakointia ja päihteiden käyttöä. Naisilla rahapeliongelma sen sijaan kehittyy hieman myöhemmässä vaiheessa, mutta usein nopeammin kuin miehillä.

Mielenterveysongelmat

Peräti 17 %:lla mielenterveysongelmaisista on myös uhkapeliriippuvuus. Erilaiset psykiatriset häiriöt, kuten masennus, ahdistuneisuushäiriö tai kaksisuuntainen mielialahäiriö altistavat herkästi peliriippuvuudelle.

Henkilö, jolla on kaksisuuntainen mielialahäiriö, on usein riskialtis maanisten- ja hypomaanisten kohtausten aikana. Maaniset henkilöt ovat riippuvaisia uhkapelien tuomasta jännityksestä. Depressiiviset jaksot sen sijaan voi saada heidät käyttämään pelaamista tietynlaisena pakokeinona todellisuudesta ja elämän ongelmista. Tällöin kuitenkin ajaudutaan helposti uusiin ongelmiin, jonka seurauksena ongelmat tuplaantuvat.

Persoonallisuus

Persoonallisuuspiirteet, kuten esimerkiksi elämyshakuisuus ja heikko itsekontrolli eli impulssien pidättämisen vaikeus voivat vaikuttaa peliongelman kehittymiseen. Tutkijat ovat myös todenneet, että kontrolloimaton alle 3-vuotias lapsi altistuu herkemmin uhkapelaamiselle myöhemmässä iässä kuin ”hyvin käyttäytynyt” lapsi.

Perhehistoria

Vaikeat elämäntilanteet, kuten huono perhehistoria, saattavat altistaa pelaamiselle. Tällöin pelaamisesta haetaan helpotusta elämäntilanteeseen ja se voi toimia eräänlaisena pakokeinona.

Uhkapelaajien lapset ovat usein suuremmassa vaarassa altistua peliriippuvuudelle. Tutkimusten mukaan riskiryhmässä ovat myös nuoret, jotka ovat saaneet lahjaksi raaputusarpoja, sillä tällainen lahja kertoo pelaamisen olevan hyväksyttävää.

Uhkapeliriippuvuuden oireet

Uhkapeliriippuvuus oireet voivat olla sekä sosiaalisia, taloudellisia että psyykkisiä. Pelaajan koko vuorokausirytmi saattaa mennä sekaisin, sillä pelit jatkuvat läpi yön. Tämän seurauksena muut elämän toiminnot jäävät osittain tai kokonaan syrjään. Sosiaalisia kontakteja voidaan korvata verkossa tapahtuvalla sosiaalisella kommunikoinnilla. Netissä kirjoitellaan ympäri maailmaa tulevien toisten pelaajien kanssa, joita ei ole koskaan tavattu henkilökohtaisesti.

Talous voi romahtaa hetkessä peliriippuvuuden takia. Peliriippuvainen pelaa viimeistä euroa myöten jahdatessaan takaisin juuri menettämiä tappioitaan. Pelaamiseen käytetään laskuihin tai muihin elämänmenoihin tarkoitettuja varoja, jonka seurauksena rahat loppuvat. Tämä aiheuttaa ongelmia esimerkiksi vuokran- tai muiden laskujen maksussa, jonka seurauksena taas esimerkiksi luottotiedot voivat mennä. Pelaamista saatetaan myös rahoittaa velalla tai mahdollisilla rikollisilla toiminnoilla.

Muiden riippuvuuksien tapaan myös uhkapeliriippuvuus voi aiheuttaa erilaisia negatiivisia tunteita, kuten ahdistusta, häpeää ja syyllisyyttä. Tämänkaltaiset tuntemukset usein lisäävät pelaamisen salailua entisestään. Häpeä kohdistuu juurikin hallitsemattomaan pelaamiseen ja taloudellisen tilanteen huonontumiseen sekä sosiaalisen statuksen ja sosiaalisten kontaktien menetykseen. Pahimmassa tapauksessa edellä mainitut ongelmat voivat johtaa myös itsetuhoisiin ajatuksiin.

erilaiset kasinopelit- ja merkit

Uhkapeliriippuvuus Suomessa – kuinka yleistä?

Asukaslukuun suhteutettuna suomalaiset pelaavat uhkapelejä eniten Euroopassa. 3 % (noin 112 000 ihmistä) 15–74-vuotiaista suomalaisista kärsii jonkinasteisesta peliongelmasta. Tästä joukosta noin 52 000 suomalaisella on vakava peliriippuvuus. Uhkapeliriippuvuus Suomessa on siis huolestuttavan yleistä.

Uhkapelaaminen on lisääntynyt huomattavasti ja tähän on muutamakin syy. Veikkauksen pelikoneita näkyy lähes jokaisen kaupan nurkalla, joka altistaa pelaamiselle päivittäin. Myös verkkopelaaminen on yleistynyt suomalaisten keskuudessa, kun suomenkielisiä nettikasinoita on tupsahdellut markkinoille kuin sieniä sateella. Nettikasinot tarjoavat erilaisia bonuksia ja muita etuja, jotka houkuttelevat pelaamaan kasinopelejä verkossa.

Vuonna 2019 suomalaiset hävisivät Veikkauksen peleihin noin 1,7 miljardia euroa. Keskimäärin täten yksi suomalainen käyttää Veikkauksen peleihin vuodessa 320 euroa. Monopoliyhtiön ulkopuolisiin yhtiöihin kuluneita tarkkoja summia ei ole tiedossa, mutta arviolta suomalaiset häviävät Suomen rajojen ulkopuolella toimiviin nettikasinoihin noin 300 euroa vuodessa.

Yleiset asenteet ja suhtautuminen pelaamiseen

Vuoden 2015 väestökyselyn jälkeen suomalaisten suhtautuminen rahapelaamiseen on muuttunut kielteisemmäksi. Etenkin nuoret aikuiset (18–34 vuotiaat) ovat tänä päivänä entistä kriittisempiä. Jokaisena tutkimusvuotena naisten suhtautuminen on ollut kielteisempää kuin miesten. Kriittisempi suhtautuminen johtuu osin kulttuurillisesta muutoksesta. Rahapelit ovat siirtyneet hieman taka-alalle kiinnostuksenkohteissa ja nuoret aikuiset haluavat käyttää aikaansa ja rahaansa mieluummin muihin asioihin.

91 % kyselyyn vastanneista sanoi, ettei rahapelien pelaamista saisi kannustaa ja 71 % vastasi, että uhkapelaamiseen on liikaa mahdollisuuksia. Samaan aikaan kuitenkin 79 % vastanneista oli sitä mieltä, ettei uhkapelaamista saisi kieltää ja 61 % vastasi, että jokaisella tulisi olla oikeus pelata rahapelejä milloin he itse haluavat.

Suomessa kukaan muu kuin monopoliyhtiö Veikkaus ei saa mainostaa pelaamista. Vuonna 2019 vastaajista 32 % oli sitä mieltä, että Veikkauksen mainonta on liian runsasta. Samana vuonna 68 % kyselyyn vastanneista piti peliriippuvuutta vakavana ongelmana, kun aiemmin vuonna 2015 luku oli 45 %. Suhtautuminen pelaamiseen on siis muuttunut kriittisemmäksi.

Veikkauksen rooli – hyvis vai pahis?

Veikkaus on Suomessa monopoliasemassa. Se on ainut taho, joka saa mainostaa kasinopelejä Suomessa. Veikkaus mainostaa turvallista ja vastuullista pelaamista – jopa melko aggressiivisesti. Se antaa uhkapelaamisesta positiivisen kuvan. Varmasti jokainen suomalainen tietää, että Veikkauksen rahoilla tehdään paljon hyvää. Niillä rahoitetaan muun muassa lastensuojelua, vanhustyötä, päihdetyötä ja mielenterveystyötä. Harvemmin kuitenkaan puhutaan siitä, mitä Veikkauksen pelien pelaaminen voi aiheuttaa yksittäisille henkilöille: muun muassa taloudellisia- ja mielenterveysongelmia. Vaikka Veikkaus siis kuinka mainostaa vastuullista pelaamista, ei se valitettavasti aina sitä ole, sillä pelaaminen karkaa monilta käsistä. Noin 32,5 % Veikkauksen tuotoista tulee ongelmapelaajilta. Käytännössä siis joka kolmas euro, joka menee Veikkauksen tilille, on niiden pelaajien rahapusseista, joilla on vahva peliriippuvuus.

Veikkaus tutkii ja pitää tilastoa ihmisten pelikäyttäytymisestä. Se on perillä siitä, ketkä pelejä pelaavat, miten aktiivisesti pelejä pelataan ja missä peliriippuvuuden raja liikkuu. Yhtiö on kuitenkin aina ollut hyvin nihkeä luovuttamaan ulkopuolisille tilastoja siitä, miten paljon sen pelit ovat aiheuttaneet riippuvuutta.

EU:ssa ei suhtauduta kovin positiivisesti vedonlyönnin monopoliasemaan, mutta Veikkaus on saanut erityisluvan sillä ehdolla, että se harjoittaa peliriippuvuutta ehkäisevää toimintaa. Veikkaus rahoittaa rahapeliongelmasta kärsiville pelaajille kanavaa nimeltä Peluuri. Rahoitus tapahtuu Veikkauksen pelituotoista. Peluuri on netti- ja puhelinpalvelu, joka tarjoaa tietoja ja vertaistukea pelihaittojen suhteen. Veikkauksen vuosittainen tuotto on miljardin euron luokkaa, mutta peliongelman ehkäisyyn yhtiö käyttää vain 2,5 miljoonaa euroa. Tämä on suhteessa erittäin vähän. Jopa suoraan Peluurilta on tullut palautetta, että Veikkaus on epäonnistunut peliongelman ehkäisyssä.

Yhden suuren plussan Veikkaus saa sen tuoreimmasta uudistuksesta. 12.1.2021 Veikkauksen peliautomaatteihin tuli voimaan pakollinen tunnistautuminen. Ilman sitä kauppojen, kioskien, ravintoloiden ja liikenneasemien pelikoneita ei voi pelata. Tunnistautuminen tapahtuu puhelimella, Veikkauksen asiakkuuteen linkitetyllä maksukortilla tai Veikkaus-kortilla, joka on yhdistetty henkilökohtaiseen Veikkaus-tiliin, jonka luomisen yhteydessä henkilöllisyys on varmennettu. Tunnistautumisen avulla pelaaja voi kieltää itseltään peliautomaattien pelaamisen, ja lisäksi se tehostaa aiemmin erittäin heikosti toiminutta ikärajavalvontaa.

Pelaatko liikaa?

Jos pelaaminen alkaa vaikuttaa negatiivisesti omaan arkeen, on tämä silloin varoitusmerkki siitä, että pelaat liikaa. Jos sinusta tuntuu, että pelaaminen vie liikaa aikaasi ja rahaasi, kannattaa tutkia tarkemmin omaa pelaamista ja miettiä pelikäyttäytymisen muuttamista. Haluatko kenties vähentää ja hallita pelaamista paremmin vai tehdä täyskäännöksen ja lopettaa pelaamisen kokonaan?

Netissä on olemassa erilaisia pelitestejä, joiden avulla voit saada selville, pelaatko liikaa rahapelejä. Testien perusteella ei kuitenkaan tehdä diagnooseja peliongelmasta, mutta niiden avulla voidaan kiinnittää huomiota mahdolliseen ongelmapelaamiseen ja pyrkiä kitkemään uhkapeliriippuvuus.

Kysy itseltäsi esimerkiksi seuraavat kysymykset

Muun muassa Päihdelinkki-sivustolla (https://paihdelinkki.fi/fi/testit-ja-laskurit/rahapelit/rahapelitesti_sogs_r) on hyvä pelitesti, joka antaa osviittaa siitä, minkälainen oma pelikäyttäytymisesi on. Testin voi tehdä myös toista ihmistä ajatellen.
Pelitestit voivat sisältää muun muassa seuraavat kysymykset:

1. Tunnetko katumusta pelaamisen jälkeen?

2. Pelaatko usein niin pitkään, että häviät kaikki rahasi?

3. Vaikuttaako pelaaminen työ- tai kotielämääsi?

4. Aiheuttaako pelaaminen sinulle uniongelmia?

5. Ja lopuksi, onko pelaaminen aiheuttanut sinussa koskaan itsetuhoisia ajatuksia?

Uhkapeliriippuvuudesta eroon – hoito

Uhkapeliriippuvuudesta eroon pääseminen on mahdollista. Uhkapeliriippuvuus hoito on aiheellinen etenkin silloin, kun:

 • pelaaja itse tai hänen läheisensä huomaa, että pelaaminen on alkanut häiritä joko pelaajan tai hänen lähipiirinsä arkielämää.
 • pelaaja ei ole omista yrityksistään huolimatta onnistunut vähentämään tai lopettamaan pelaamista ja hän tarvitsee apua tavoitteessaan.

Usein peliongelmaista hävettää hakea apua. Hän ei kaipaa muiden neuvoja ja saattaa näistä jopa suuttua. Hän sanoo haluavansa ratkaista ongelman itse. Ongelman tunnistaminen itsessään on jo tärkeä ensimmäinen askel kohti parantumista.
Peliriippuvuudesta toipuminen ei tarkoita ainoastaan pelaamisen lopettamista. Siihen kuuluu myös vaihtoehtoisen tekemisen löytämistä, sosiaalisten suhteiden parantamista tai rakentamista, terveyden edistämistä ja taloudellisen tilanteen parantamista. Pysyvä toipuminen on mahdollista, mutta peliongelmainen joutuu silti aina tulevaisuudessa huomioimaan riippuvuuden mahdollisuuden.

Täyskielto vai pelaamisen vähentäminen?

Ensimmäinen kysymys, joka on hyvä kysyä, on: riittääkö pelaamisen vähentäminen vai onko uhkapeliriippuvuus jo sillä tasolla, että pelaamisen täyskielto olisi tarpeen?

Vähentääksesi pelaamista on sinun suhtauduttava pelaamiseen pelkästään viihdyttävänä ajanvietteenä, ei missään tapauksessa tapana rikastua. Uhkapeleissä sinulla on aina suurempi todennäköisyys häviöön kuin voittoon. Tappioita ei missään nimessä kannata jahdata takaisin, sillä mitä enemmän pelaat, sitä suuremmalla todennäköisyydellä häviät vain enemmän. Jos haluat vähentää pelaamista, kannattaa ajatella asiaa myös niin päin, että mitä kaikkea mukavaa voisit ostaa sillä rahamäärällä, jonka käytät pelaamiseen?

Jos suunnitteilla on pelaamisen vähentäminen, kannattaa itselleen tehdä selkeä budjetti pelaamiseen – niin rahan kuin ajan suhteen. Mieti, kuinka paljon sinulla on varaa hävitä uhkapeleihin päivässä, viikossa tai kuukaudessa. Määritä myös, kuinka paljon aikaa haluat kuluttaa peleihin. Monet nettikasinot tarjoavat erilaisia pelirajoituksia, joita voit asettaa itse pelitilillesi. Voit esimerkiksi asettaa aikarajan, talletusrajan ja tappiorajan, joiden avulla pysyt pelisuunnitelmassasi ja -budjetissasi.

Jos pelaamisen vähentäminen ei toimi kohdallasi ja tunnistat tarpeen sille, että peleille on pistettävä kokonaan stoppi, kannattaa tehdä itselleen helppo lupaus, kuten ”tänään tai tällä viikolla en pelaa ollenkaan”. Älä suinkaan lähde lupaamaan, ettet enää koskaan edes vilkaise kasinopeleihin. Mitä konkreettisempi lupaus on, sitä helpompi se on pitää. Pyri muuttamaan arkeasi niin, että pelaamisen tilalle tulee muuta mielekästä tekemistä, jolloin et ehdi edes miettiä pelaamista.

Pidä kirjaa pelittömistä päivistä ja merkitse myös ylös seuraukset, jotka ovat aiheutuneet pelaamattomuudesta. Kun näet mustaa valkoisella positiivisista asioista, on pelaamattomuutta myös helpompi jatkaa. Palkitse halutessasi itsesi tavoitteiden saavuttamisesta jollain mielekkäällä asialla – mutta älä pelaamisella!

Voit rajoittaa kokonaan pelimahdollisuuksia hankkimalla itsellesi pelikiellon käyttämääsi pelipaikkaan. Vaihtoehtoisesti voit myös asentaa tietokoneellesi esto-ohjelman, joka sulkee pääsyn kaikille pelisivustoille.

Tärkeintä on, ettet jää yksin asian kanssa. On hyvä saada tukea joko ammattilaiselta, perheenjäseneltä tai ystäviltä.

Terapia

Terapia on monessa riippuvuudessa lähes välttämätön apu. Häpeän tunne voi tehdä puhumisesta vaikeaa, mutta usein terapeutin kanssa se on huomattavasti helpompaa. Ammattilainen auttaa miettimään, mistä ongelmat ovat syntyneet ja miten niiden yli voi päästä, jotta uhkapeliriippuvuus saadaan kuriin.

Kaksi yleisintä terapiamuotoa, joita käytetään peliriippuvuuden hoitoon, ovat lyhytterapia ja kognitiivinen terapia. Lyhytterapiassa keskitytään konkreettisiin tilanteisiin. Terapiassa mietitään, mitä pelaaja voi tehdä, jotta pelikoneen ohi käveleminen onnistuu ilman houkutuksia. Tavoitteena on miettiä tulevaisuutta ja muuttaa ongelmien ratkaisut konkreettisiksi tavoitteiksi.

Kognitiivisessa terapiassa keskitytään puolestaan uusien ajattelutapojen oppimiseen, jolloin pelaamisesta kieltäytyminen helpottuu. Kirjallisten tehtävien avulla mietitään tyypillisimpiä pelaamisen tilanteita ja riskipaikkoja, kartoitetaan hyötyjä ja haittoja ja mietitään yksittäisiä pelitilanteita: mitä silloin olisi voinut tehdä toisin, jne. Terapian tarkoituksena on oikaista myös harhaanjohtavia ajatuksia, kuten ”voin voittaa hävityt rahat takaisin”.

Muita terapiamuotoja voivat olla muun muassa käyttäytymisterapia (opitaan hyödyllisiä toimintatapoja ongelmatilanteisiin), rentoutus- ja mielikuvaterapia (hallitaan stressiä ja ahdistusta), verkostohoito (läheiset ovat kuntoutettavan henkilön tukena) ja oma-apuohjelmat (kuntoutumisen tukena toimivat erilaiset tukiryhmät, kirjat, tekstiviestit ja muut välineet).

Peluuri

Yksi helpoimmista tavoista ottaa askel muutoksen suuntaan on soittaa Peluurin ilmaiseen puhelinnumeroon (avoinna arkisin klo 12–18) tai avata live-chat (avoinna ma, ke, ja pe klo 12–15) Peluurin sivuilla. Kaikki verkossa ja puhelimessa tapahtuvat keskustelut on mahdollista käydä täysin nimettömänä.

Peluurin sivuilla on tietoa ja ohjeita sekä peliriippuvaiselle että riippuvaisen läheisille. Sivustolta löytyy kattavasti tietoa erilaisista terapioista ja kuntoutuskursseista sekä ohjeet siitä, kuinka niihin voi hakeutua. Peluuri tarjoaa vertaistukiryhmiä sekä kasvokkain että verkossa.

Itsensä estäminen

Kuten jo aikaisemmin mainitsimme, on sinun mahdollista estää itseltäsi pelaaminen kokonaan. Monet nettikasinot tarjoavat mahdollisuuden sulkea pelitilisi pysyvästi. Tämän jälkeen et voi enää kirjautua sisään pelitilillesi etkä voi myöskään luoda itsellesi kyseiselle kasinolle uutta tiliä.

Jos pelkäät, että itsesi blokkaaminen tietyltä nettikasinolta tarjoaa vain mahdollisuuden avata tilin jollekin toiselle sivustolle, voit vaihtoehtoisesti asentaa pelilaitteellesi esto-ohjelman, joka estää erittäin tehokkaasti pääsyn kaikille internetin pelisivustoille. Osa esto-ohjelmista on mahdollista asentaa itse, mutta joihinkin tarvitset läheisen apua.

Esto-ohjelmia löytyy internetistä, kun etsit esimerkiksi seuraavilla hakusanoilla: ”web filter”, ”web protection” ja ”blocking web content”.

Yhteenveto

Uhkapeliriippuvuus on valitettavan yleinen ongelma, johon kaikki voivat vaikuttaa omalla toiminnallaan. Vastuullinen pelaaminen on koko nettikasinoalan A ja Ö, sillä sen avulla pyritään ehkäisemään rahapelippuvuus. Pelaamisen tulisi olla ainoastaan hauskaa ajanvietettä, ei koskaan keino tienata rahaa. Ikävä kyllä moni kärsii kuitenkin tänä päivänä peliriippuvuudesta, mutta siihen on aina olemassa apua. Suomessa on monia järjestöjä, jotka tarjoavat tietoa, vertaistukea, ohjeita ja muuta apua sekä itse peliriippuvaiselle että hänen läheisilleen. On kuitenkin hyvä muistaa, että ennaltaehkäisy on aina tuplasti helpompaa kuin itse riippuvuuden hoito.

Nettikasinot tarjoavat erilaisia työkaluja, joiden avulla voit pitää pelaamisen sallittujen rajojen puitteissa. Voit esimerkiksi määrittää, kuinka paljon voit tallettaa tai hävitä rahaa päivän, viikon tai kuukauden sisällä. Jos sinusta tuntuu siltä, että tarvitset tauon pelaamisesta, voit myös asettaa pelitilisi jäähylle. Pelitilin lopullinen sulkeminen onnistuu myös. Tarvittaessa voit myös asentaa esto-ohjelman, joka estää pääsyn kaikille nettikasinoille.

Kun muistaa vastuullisen pelaamisen, pysyy pelaaminen hauskana ajanvietteenä ja rahapeliriippuvuus loitolla!

Julkaistu: 2021-02-03 | Päivitetty: 2021-02-03 Bonusdiilit - Bonusdiilien Uutiset - uhkapeliriippuvuus Kaikki ArtikkelitUUTUUS! Koi Casino logo
Talletusbonus 100% bonus 500e asti
Ilmaiskierrokset -
Kierrätysvaatimus 50 x bonus
Casino Benefit Iso 500e bonus
Casino Benefit Hyvä pelivalikoima
Casino Benefit Pay n Play
18+ Pelaa vastuullisesti


UUTUUS!
Talletusbonus 100% bonus 500e asti
Ilmaiskierrokset -
Kierrätysvaatimus 35 x bonus + talletus
Casino Benefit Pay N Play
Casino Benefit Hyvä kokonaisuus
Casino Benefit Iso bonus
18+ Pelaa vastuullisesti
Bonusdiilit.com käyttää käyttäjäkokemuksen parantamiseksi evästeitä. Mikäli haluat lukea asiasta lisää , paina viereistä nappia